Bostadsrättsföreningen Abraham

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Västerås och Bostadsrättsföreningen Abraham är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Abraham är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Abraham är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Abraham är ett Bostadsrättsförening och skapades 1981-05-08. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Västerås där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Abraham ska trivas.

I Västerås så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Abraham inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Abraham och det finns flera bolag som är det idag i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Abraham så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-180851.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Abraham är Anttila, Marlene Olivia Ulrika som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlsson, Niina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigurdsson, Eivor Kristina som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, From, Jan Hilding som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Abraham har 716412-1720 som sitt organisationsnummer.