Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 är en verksamhet som finns i Västerås. I Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Brunzell, Per-Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Curt Jörgen Ingemar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Frykberg, Kerstin Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Leif Dan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedlund, Elin Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Klas Håkan som är född 1942 och har titeln SuppleantLundell-Frandsen, Solveig Elisabeth som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 på telefon 021-180440.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Västerås arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 har 716412-1787 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.