Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 finns. I Västerås så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Källg. 14, 722 11, Västerås men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-121016.

Västerås arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 har idag 716412-2058 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lind, Inga Sofia som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandbäck, Rolf som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjörén, Gert Inge som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Suvanto, Peter Raimo som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Eva Ingrid Christina I som är född 1939 och har titeln Suppleant, Olsson, Erik Joakim som är född 1964 och har titeln Suppleant.