HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås finns. I Västerås så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås har funnits sedan och 2005-05-19 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Västerås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås har idag 716412-5184 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berglind, Maj Olivia Constance -Gynt, Marie Therese Helene -Nordin, Kurt Johnny -Stegberg, Karin Elisabet är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Parkgården i Västerås så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Söderberg, Börje Raymond som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Berglind, Maj Olivia Constance som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Ehrén, Edit Linnea som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Gynt, Marie Therese Helene som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Kurt Johnny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlson, Nils Sture som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamotStegberg, Karin Elisabet som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Per Anders som är född 1963 och har titeln Suppleant, Jonson, Kjell Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant.