HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Västerås så är HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Västerås arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Västerås och i Västmanlands län. Redan 1987-04-16 så skapades HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås och bolaget är har ej F-skattsedel.

716412-5200 är organisationsnummret för bolaget som finns i Västerås.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås så går det att nå dem via telefon på 021-302464 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Ernst Peter -Järvensivu, Daniel Nils Johan -Karlsson, Ann Britt Maria -Nording, Johan Olov

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Skogsduvan i Västerås är Ekendahl, Johan Marcus som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ernst Peter som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Järvensivu, Daniel Nils Johan som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ann Britt Maria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nording, Johan Olov som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Blackadder, Douglas William som är född 1964 och har titeln SuppleantKarlsson, Lars Olof Gunnar som är född 1937 och har titeln Suppleant, Söderlund, Irene Elisabeth som är född 1952 och har titeln Suppleant, .