Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan finns. I Västerås så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan så kan ni göra det genom att skicka er post till Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-342016.

Västerås arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan har idag 716454-6819 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindberg, Björn Erik Anders -Sjöström, Lisbeth Janice -Wanselius, Olof Gunnarsson är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindberg, Björn Erik Anders som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Rune som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Lisbeth Janice som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Tidlund, Hans Christer som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Wanselius, Olof Gunnarsson som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlbom Eriksson, Rita Christina som är född 1950 och har titeln SuppleantLutman, Ingrid Elisabet som är född 1952 och har titeln Suppleant, .