Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Västerås finns det ett Ekonomisk förening som heter Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening i Västmanlands län. Västerås är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1992-08-03 så har Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Furug. 1, 723 37, Västerås. Vi ni istället prata med Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening så kan ni göra det på 021-142785.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola. Förskolan skall uppfylla de krav avseende lokal, antal barn och personal som Västerås kommun uppställer för att bevilja bidrag.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Ingelström, Pär Einar som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Åsa Christina som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Madaj, Anneli Joseffa Erika som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Pavletic, Jonas Marko som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödén, Ann Ulrica som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Thulin, Mats Fredrik Mikael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotJansson, Malin Ulrika Maria som är född 1973 och har titeln Suppleant, Smeds, Jonas Mårten som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ingelström, Pär Einar -Sjödén, Ann Ulrica .

Föräldrakooperativet I Ur och Skur Lönneberga ekonomisk förening har 716454-7205 som sitt organisationsnummer.