Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1994-11-25.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Skjutbaneg. 8 C, 723 39, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-120815.

Västerås arbetar för att bolag som Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka för en förskola med god kvalitet.

Firmatecknare för Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Källstrand, Jakob Henry Emanuel -Sievert, Marcus Zoltan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening och det är följande personer, Kosmark, Anna Louise som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Källstrand, Jakob Henry Emanuel som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Sievert, Marcus Zoltan som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Voleman, Alzbeta som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Wejskog, Malin Therese Marie som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmus, Jan Krister som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Förskolan Hagatrollet Ekonomisk förening är 769600-5466.