Växhuset ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

Växhuset ekonomisk förening är ett företag som finns i Västerås. I Växhuset ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bresser, Jonas Anders som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Högberg, Hannu Ensio som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, John Kennet som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Rask, Per-Olof som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Widelund, Mats Barry som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikner, Jan Erik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotBohm, Bengt Andreas som är född 1987 och har titeln Suppleant, Dahlberg, Kjell Vidar som är född 1947 och har titeln Suppleant, Kvarnström, Ingrid Charlotte M som är född 1963 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Växhuset ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Växhuset ekonomisk förening på telefon 021-391012.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen utifrån föreningens mål och visioner, som skall be- drivas utifrån drogfria och humanistiska normer och bygga på att skapa konkreta och direkta möjligheter så att brukarna har ett direkt inflytande på verksamhetens planering och genomförande. Växhuset är ett hus att växa i som människa tillsammans med andra människor. Växhusets medlemmar ska verka för: en mötesplats mellan olika generationer, olika kön och mellan människor med olika kulturell bakgrund. en verksamhet där kommunal- och idéburen verksamhet ska samverka och berika varandra. en alternativ mötesplats gentemot det kommersiella utbudet. en öppen verksamhet som skall nå och engagera även icke före- ningsaktiv verksamhetsaktiv ungdom. en idé och verksamhetskittel som skall skapa nya kulturupp- levelser för västeråsarna. en mötesplats för ett mångskiftande estetiskt utbud och folk- bildning. Föreningen skall bedriva: kaféverksamhet konferensverksamhet samordning av drifts- och underhållsfrågor.

Idag är Växhuset ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Växhuset ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Västerås arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Växhuset ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1997-01-01 och Växhuset ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1997-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Växhuset ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Bresser, Jonas Anders

Växhuset ekonomisk förening har 769602-3824 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.