Bostadsrättsföreningen Riala

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Riala är ett av många verksamheter som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Riala finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Riala som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2001-05-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Riala så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-9105610.

Västerås arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Riala ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Riala. Det finns flera verksamheter i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Riala är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Riala och det är följande personer, Bengtsson, Thomas Hans Sture som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Rune Peder som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ovesjö, Bengt Göran som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Waara, Ulf-Christer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Håkan Gösta som är född 1945 och har titeln Suppleant, Silver, Pentti Kalervo som är född 1937 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Riala är 769607-1534.