Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

769608-7423 är organisationsnummer för verksamheten Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Västerås som är den kommunen som Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening finns i.

Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening har varit registrerat sedan 2002-09-12 och det finns flera verksamheter i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2005-05-19.

Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening är och det finns flera verksamheter i Västerås som också är .

Firmatecknare för Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Eva Permats.

Vill ni komma i kontakt med Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Legeringsg. 2, 721 30, Västerås

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka ifråga om marknadsföring profi- lering, inköp, utbildningsfrågor, utnyttjande av specialistkom- petens, utveckling av produkter och tjänster samt likartade frågor som gynnar medlemmarnas utveckling till marknadsledande leverantörer av företagshälsovård.

Det finns olika personer som har en koppling med Upplandshälsor och Västmanlandshälsor i Samverkan,UVIS, ekonomisk förening och det är Nilsen, Lars Björn Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Permats, Eva Margareta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ulla Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,