Bostadsrättsförening Lillåudden 3

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns Bostadsrättsförening Lillåudden 3. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Västerås här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening Lillåudden 3 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Västerås jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västmanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsförening Lillåudden 3 är momsregistrerat sedan2007-07-30 och har organisationsnummer 769609-2910.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 021-103220 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsförening Lillåudden 3 på följande adress Källg. 14, 722 11, Västerås.

Bostadsrättsförening Lillåudden 3 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsförening Lillåudden 3 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Myrsell, Sylvia Elisabet som är född 1953 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.