Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2004-10-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Gudrun Elisabet -Vincent, Juneann Marie.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås och det är följande personer, Andersson, Gudrun Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Cliff Sune som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Lars-Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Vincent, Juneann Marie som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Kjell Erik som är född 1937 och har titeln Suppleant, Klint, Jan Folke som är född 1941 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Mälartorget 1, Västerås är 769611-5703.