Bostadsrättsföreningen Tumstocken

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Tumstocken är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tumstocken finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Tumstocken som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2005-04-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tumstocken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Tumstocken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tumstocken. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tumstocken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tumstocken och det är följande personer, Andersson, Kurt Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Anger, Charlotta Britt Maria som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Lars Patrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Stendahl, Per-Åke som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Tjärnström, Per Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Cornejo Marin, José Froilan som är född 1971 och har titeln Suppleant.Josefsson, Signe Katarina som är född 1978 och har titeln Suppleant, Petersson, Linnea Teres som är född 1976 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tumstocken är 769612-4655.