Bostadsrättsföreningen M/S Livia

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen M/S Livia är ett företag som finns i Västerås. I Bostadsrättsföreningen M/S Livia finns det lite olika personer som är förknippade och det är Breed, Kristina Birgitta som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustaphson, Maria Helena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlander, Nils Eric Hasse som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorén, Erik Stefan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gustaf Lennart som är född 1949 och har titeln Suppleant, Olofsson, Helmer Jörgen som är född 1950 och har titeln SuppleantParis, Sven Hans Johan som är född 1973 och har titeln Suppleant, Myhr, Johan Erik som är född 1974 och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen M/S Livia så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen M/S Livia på telefon 021-806350.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt föreningens fysiska medlemmar för nyttjande utan begränsning i tiden. En fysisk medlems rätt i föreningen på grund av en sådan uppåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Upplåtelse får ej ske till juridsk person med undantag för vad som nedan sägs om medlemskap.

Idag är Bostadsrättsföreningen M/S Livia av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen M/S Livia är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Västerås arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen M/S Livia innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen M/S Livia är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-08-30.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen M/S Livia så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen M/S Livia har 769614-7862 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.