Bostadsrättsföreningen Aroshöjden

Västmanlands län

Information

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Aroshöjden vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Västerås så är Bostadsrättsföreningen Aroshöjden en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Västerås arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Västerås och i Västmanlands län. Redan 1953-08-17 så skapades Bostadsrättsföreningen Aroshöjden och verksamheten är har ej F-skattsedel.

778000-0746 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Västerås.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Aroshöjden och det finns många verksamheter som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Aroshöjden så går det att nå dem via telefon på 021-419780 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Aroshöjden är Bergh, Britt Elisabeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergh, James Christer Bruno som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Löving, Kristina Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Morsk, Bengt Valentin som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Stål, Bengt-Göran Magnus som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekendahl, Kurt Arne som är född 1944 och har titeln Suppleant.