Bostadsrättsföreningen Furan

Västmanlands län

Information

I Västerås finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Furan. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Furan i Västmanlands län. Västerås är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1956-05-03 så har Bostadsrättsföreningen Furan varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Furan och det finns fler företag som är det i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Furan så kan man gör det genom att posta ett brev till Källg. 14, 722 11, Västerås. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Furan så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Carrass, Kurt Urban som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungberg, Leif Gunnar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Gunilla Anita som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Smeds, Boris Erland som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Carrass, Ulf Thomas som är född 1985 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Furan har 778000-1058 som sitt organisationsnummer.