Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Västerås och Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-07-14. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Västerås där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 ska trivas.

I Västerås så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 och det finns flera bolag som är det idag i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-403309.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 är Norling, Hans Martin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Prytz, Anna Birgitta som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Pörtfors, Laila Maria som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Almén, Brita Margareta som är född 1961 och har titeln Suppleant, Axelsson, Lena Susanne som är född 1963 och har titeln Suppleant, Nilsson, Maj Carina som är född 1957 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Karlsberg nr 1 har 778000-1223 som sitt organisationsnummer.