Bostadsrättsföreningen Prästkragen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Prästkragen är ett av många verksamheter som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Prästkragen finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Prästkragen som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1950-11-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Prästkragen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-122810.

Västerås arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Prästkragen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Prästkragen. Det finns flera verksamheter i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Prästkragen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Prästkragen och det är följande personer, Andersson, Laila Birgitta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallgren, Sten Emanuel som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Nils Jonas Daniel som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Hans Peter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Ulla-Stina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlandsson, Seth Samuel som är född 1941 och har titeln Suppleant.Landenberg, Åsa Maria som är född 1964 och har titeln Suppleant, Löfgren, Rolf Einar som är född 1932 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Prästkragen är 778000-1421.