Bostadsrättsföreningen Vreten

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vreten är ett företag som finns i Västerås. I Bostadsrättsföreningen Vreten finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hellberg, Anna Rose-Marie Wiktoria som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Karsö, Anders Olov som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Karsö, Barbro Elvira som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Haulin, Jonas Robert som är född 1980 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vreten så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Vreten på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vreten av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Vreten är ett av många företag som finns i Västmanlands län och Västerås arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vreten innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Vreten är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vreten så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Vreten har 778000-1702 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.