Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 finns. I Västerås så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 så kan ni göra det genom att skicka er post till Källg. 14, 722 11, Västerås men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 021-415821.

Västerås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 har idag 778000-1744 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Västhaga nr 4 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Nils-Gustav Boris som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindman di Sivo, Elsbeth Gunilla som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rusin, Anna Lena som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Lars Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasin, Patrik Waldo som är född 1974 och har titeln Suppleant, Österberg, Ingrid som är född 1952 och har titeln Suppleant.