HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås

Västmanlands län

Information

I Västerås finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås. Det finns flera verksamheter som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås i Västmanlands län. Västerås är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1943-10-02 så har HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås och det finns fler verksamheter som är det i Västerås.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås så kan ni göra det på .

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Bergling, Sabina Teres som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Helin, Brita Christina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Morin, Peter Mattias som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Morsing, Anna Helena som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Pantchev, Alexander Alexandrov som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Vannberg, Claes Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotWold, Kjell Niklas som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Helin, Brita Christina -Morin, Peter Mattias -Pantchev, Alexander Alexandrov -Vannberg, Claes Andreas .

HSB:s Bostadsrättsförening Kata i Västerås har 778000-3138 som sitt organisationsnummer.