HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1960-10-11. Men sedan 1998-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-154200.

Västerås arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Frost, Erik Krister -Nygren, Thomas Arne -Persson, Alida -Wretling, Björn Peter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås och det är följande personer, Persson, Alida som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Carlsson, Ulf Gunnar som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Eidenbrandt, Rolf Christer som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Frost, Erik Krister som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Gunnel Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Thomas Arne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.Wretling, Björn Peter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Kerstin Ulla Elisabet som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Per Anders som är född 1963 och har titeln Suppleant.Brandhill, Erik Mattias som är född 1972 och har titeln Suppleant.Titze, Anette Christine som är född 1967 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Kungsängsliljan i Västerås är 778000-3195.