HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1948-05-04.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Boström, Åke Per Anders -Hedling, Rolf Olof -Jörnesten, Anders Lennart -Wandfelt, Britt Marie.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås och det är följande personer, Björk, Per Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Boström, Åke Per Anders som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedling, Rolf Olof som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jörnesten, Anders Lennart som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Wandfelt, Britt Marie som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Almgren, Karin Eva Charlotte som är född 1950 och har titeln Suppleant.Lagerquist, Inger Agneta som är född 1948 och har titeln Suppleant, Ragnerstam, Lena Maria Margareta som är född 1953 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Sjöutsikten i Västerås är 778000-3328.