HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Västerås så är HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Västerås arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Västerås och i Västmanlands län. Redan 1954-11-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck och bolaget är har ej F-skattsedel.

778000-3435 är organisationsnummret för bolaget som finns i Västerås.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Robert Roine Daniel -Björk, Per Anders -Eriksson, Björn Gunnar -Lagerquist, Inger Agneta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Konsumhuset i Kolbäck är Björk, Per Anders som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Robert Roine Daniel som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Björn Gunnar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerquist, Inger Agneta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, .