HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås

Västmanlands län

Information

I Västerås finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås i Västmanlands län. Västerås är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1951-08-22 så har HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås och det finns fler verksamheter som är det i Västerås.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Boman, Leif Alfred Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Per Olof som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Henning som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sten Bertil som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Rodeholt, Eva Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderholtz, Magnus som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Per Olof -Karlsson, Sten Bertil -Rodeholt, Eva Margareta -Söderholtz, Magnus .

HSB Bostadsrättsförening Flora i Västerås har 778000-3567 som sitt organisationsnummer.