Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Västerås och Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-06-11. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Västerås där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 ska trivas.

I Västerås så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 och det finns flera bolag som är det idag i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-103200.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 är Byqvist, Knut Olov Conny som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Byqvist, Maria-Therese Ingrid E som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferman, Bengt Arne Einar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Hans Kenneth som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudh, Yvonne Maria som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Silfverberg, Karl Daniel som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Ulf Pontus som är född 1976 och har titeln Suppleant, Hellstrand, Olov Magnus som är född 1979 och har titeln Suppleant, Lundqvist, Katarina Inga Therese som är född 1980 och har titeln SuppleantSundberg Yngrot, Britta Maria som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 4 har 778000-4938 som sitt organisationsnummer.