Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10

Västmanlands län

Information

778000-7170 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Västerås som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 finns i.

Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 har varit registrerat sedan 1967-10-05 och det finns flera verksamheter i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 är och det finns flera verksamheter i Västerås som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Källg. 14, 722 11, Västerås

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Bjurhovda nr 10 och det är Nilsson, Dan Esbjörn Ingemund som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Inga-Lill som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Salmonsson, Alf August Villiam som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallén, Bo Ronald som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrberg, Kerstin Gunborg som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Parnola, Thomas Ingemar som är född 1969 och har titeln SuppleantVilhelmsson, Eva Helena som är född 1955 och har titeln Suppleant,