Bostadsrättsföreningen Vikingen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vikingen är ett bolag som finns i Västerås. I Bostadsrättsföreningen Vikingen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Flink, Per Urban Torsten som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Yvonne Karin Elisabeth som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Stig Peter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Janeth Eleonor som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gun Barbro Carina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakonen, Rosella som är född 1959 och har titeln SuppleantLind, Margaretha som är född 1935 och har titeln Suppleant, Olofsson, Hans Lennart Krister som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vikingen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Vikingen på telefon 021-840866.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vikingen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Vikingen är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Västerås arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vikingen innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Vikingen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vikingen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Flink, Per Urban Torsten -Olsson, Gun Barbro Carina

Bostadsrättsföreningen Vikingen har 778000-7188 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.