Aros Odd Fellowgård Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Aros Odd Fellowgård Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Aros Odd Fellowgård Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aros Odd Fellowgård Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1962-04-11. Men sedan 2001-09-24 så har Aros Odd Fellowgård Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Källg. 13, 722 11, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aros Odd Fellowgård Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-130484.

Västerås arbetar för att bolag som Aros Odd Fellowgård Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aros Odd Fellowgård Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall äga, förvärva och förvalta fast egendom, värdehandlingar och annan lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aros Odd Fellowgård Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jansson, Karl Lennart -Lönnback, Signar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aros Odd Fellowgård Aktiebolag och det är följande personer, Jansson, Karl Lennart som är född 1937 och har titeln Extern firmatecknare, Lönnback, Signar som är född 1929 och har titeln Extern VD, Zeeck, Karl Robert Michael som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jonséus, Gun Ragnhild som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Mörck, Britt Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Stig Nils Jean som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot.Widén, Erik Roger som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inger Elisabeth som är född 1950 och har titeln Suppleant, Larsson, Bengt Åke som är född 1933 och har titeln Suppleant.Lindestam, Jan Simon Magnus som är född 1937 och har titeln Suppleant.Sandström, Jan Olov Richard som är född 1948 och har titeln Suppleant.Wallstedt Nordgren, Mona som är född 1946 och har titeln Suppleant.Rabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Aros Odd Fellowgård Aktiebolag är 556082-5647.