LBC Västerås Aktiebolag

Västmanlands län

Information

556097-9782 är organisationsnummer för företaget LBC Västerås Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som LBC Västerås Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Västerås som är den kommunen som LBC Västerås Aktiebolag finns i.

LBC Västerås Aktiebolag har varit registrerat sedan 1965-05-06 och det finns flera företag i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1999-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för LBC Västerås Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1999-01-01.

LBC Västerås Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Västerås som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för LBC Västerås Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med LBC Västerås Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 021-818100 eller genom brev på följande adress:
Kraftlinjeg. 14, 721 36, Västerås

Bolaget skall utöva sådan sund och effektiv transport- och maskintjänstförsäljande verksamhet, som främjar aktieägarnas ekonomiska intressen genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt att inom ramen för sålunda träffade avtal bereda aktieägarna och anslutna transportörer så god och lönsam sysselsättning som möjligt. Bolaget skall även bedriva anläggnings- och entreprenadverksamhet, lagerhantering, ävensom utveckla nya transportlösningar, inneha materiella och personella resurser för en effektiv transportplanering och samordna transporter och maskintjänster mellan de aktieägare som operativt deltar i bolagets verksamhet. Därjämte skall bolaget, när så befinnes förenligt med verksamheten, åt aktieägarna förmedla inköp av transportredskap, drivmedel och andra förnödenheter samt, i strukturorganisatoriskt syfte, inköpa och försälja fordon ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med LBC Västerås Aktiebolag och det är Lundberg, Rolf Lennart som är född 1957 och har titeln Extern VD, Johansson, Kjell Gustaf Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eklund, Pär Ola som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Erberth Viksten, Per Claes som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Stig Rune Elion som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jan-Olof som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotTjernkvist, Gunnar Tony som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Winterström, Nils Ove som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ola Robert som är född 1968 och har titeln SuppleantSandberg, Lena Malin som är född 1981 och har titeln SuppleantBohlin, Axel Christer som är född 1947 och har titeln RevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor