Sapa Portland AB

Västmanlands län

Information

Sapa Portland AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Sapa Portland AB finns. I Västerås så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sapa Portland AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Sapa Portland AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Sapa Portland AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Västerås arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sapa Portland AB Privat, ej börsnoterat.

Sapa Portland AB har idag 556101-1668 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Sapa Portland AB

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag framställa, bearbeta och försälja metaller, företrädesvis aluminium och produkter i plast, bedriva handel och återvinning av skrot, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

I Sapa Portland AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Smieszek Koziczynska, Anna som är född 1964 och har titeln VD, Smieszek Koziczynska, Anna som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorheim, Per Lars Stefan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jedvall, Hedvig Agneta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Röcklinger, Per Magnus som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.