Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Västerås och Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1976-02-11. Det finns flera olika företag i Västmanlands län som är ett stort län. Västerås där företaget finns i jobbar för att företag som Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag ska trivas.

Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Västerås så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som trafikhuvudman handha de uppgifter som ankommer landstingskommunen och kommunerna i Västmanlands län enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, avseende såväl lokal och regional linjetrafik för personbefordran, att verka för en tillfredställande taxiförsörjning samt att svara för kompletterande trafikförsörjning avseende person med tillhörande godsbefordran, allt inom Västmanlands län och angränsande områden. För fullgörande av sina uppgifter kan bolaget äga aktier i bolag som har anknytning till bolagets verksamhet. Utöver ovanstående får bolaget även lämna bidrag till byggande av den s.k. Citybanan och i övrigt medverka till genomförande av detta projekt enligt det uppdrag som bolaget erhåller från aktieägarna, dock endast under förutsättning att verksamheten enligt lag utgöra tillåten kommunal verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-101800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nilsson, Bengt Åke Gunnar -Westmark, Stig-Erik Johannes Firman tecknas av en av -Johansson, Jörgen Mauritz -Nilsson, Bengt Åke Gunnar -Persson, Ulla Inga Kristina -Röhfors, Anders Nils -Salomonsson, Gunvor Elisabet -Unell, Eva Elisabeth -Westmark, Stig-Erik Johannes i förening med -Strand, Gustaf Conny Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter..

De som är på något sätt har med Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag är Strand, Gustaf Conny som är född 1951 och har titeln Extern VD, Nilsson, Bengt Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Jörgen Mauritz som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ulla Inga Kristina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Röhfors, Anders Nils som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Salomonsson, Gunvor Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotUnell, Eva Elisabeth som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Westmark, Stig-Erik Johannes som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Glenn Gunnar som är född 1948 och har titeln SuppleantCederbäck, Roy Valdemar som är född 1959 och har titeln SuppleantHenriksson, Stig-Göran som är född 1955 och har titeln SuppleantRamsin, Harriet Marja som är född 1946 och har titeln SuppleantOlsson, Carl Anders Gerry som är född 1951 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorCarlsson, Inger Elisabeth som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantLindgren, Sven Tomas som är född 1968 och har titeln RevisorssuppleantPettersson, Gun Britt-Mari som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorSjögren, Håkan som är född 1931 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Sture Axel som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorssuppleantWedin, Eva-Karin Margareta som är född 1954 och har titeln LekmannarevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag har 556191-4051 som sitt organisationsnummer.