Fullerö Säteri Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Fullerö Säteri Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Fullerö Säteri Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fullerö Säteri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Fullerö Säteri Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1983-11-02. Men sedan 1985-01-01 så har Fullerö Säteri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fullerö Säteri, 725 91, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fullerö Säteri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-52051.

Västerås arbetar för att bolag som Fullerö Säteri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fullerö Säteri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk samt uthyrning av byggnader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fullerö Säteri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fullerö Säteri Aktiebolag och det är följande personer, Cronstedt, Carl Johan Oscar Diedric som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Cronstedt, Nilla Marie som är född 1946 och har titeln Suppleant, Rabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Fullerö Säteri Aktiebolag är 556235-7854.