Ransta Livs AB

Västmanlands län

Information

Ransta Livs AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Ransta Livs AB finns. I Västerås så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ransta Livs AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Ransta Livs AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Ransta Livs AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Brevia 1132, 114 79, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0224-20050.

Västerås arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Ransta Livs AB Privat, ej börsnoterat.

Ransta Livs AB har idag 556237-2168 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Ransta Livs AB

Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.

I Ransta Livs AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Landerdahl, Per Göran som är född 1951 och har titeln Likvidator, .