Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi)

Västmanlands län

Information

Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) finns. I Västerås så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) har haft sedan 1994-01-01. Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) har funnits sedan och 2008-01-11 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) så kan ni göra det genom att skicka er post till Traversg. 12, 721 38, Västerås men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-4704000.

Västerås arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) Privat, ej börsnoterat.

Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) har idag 556365-8557 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Kvist, Gunilla Elisabet -Kvist, Thorbjörn Henry är den som för stunden ansvarar för Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi)

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed därmed förenlig verksamhet.

I Framtidens Stormarknad i Västerås AB (Ica Maxi) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kvist, Thorbjörn Henry som är född 1957 och har titeln VD, Kvist, Thorbjörn Henry som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnson, Hans Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hef, Simona som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Gunilla Elisabet som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomquist, Kenth Inge Jörgen som är född 1951 och har titeln RevisorGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .