Kärrbo Prästgård Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Kärrbo Prästgård Aktiebolag är ett av många företag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Kärrbo Prästgård Aktiebolag finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kärrbo Prästgård Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Kärrbo Prästgård Aktiebolag som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1991-05-14. Men sedan 1991-01-01 så har Kärrbo Prästgård Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kärrbo Prästgård, 725 97, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kärrbo Prästgård Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-72067.

Västerås arbetar för att företag som Kärrbo Prästgård Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kärrbo Prästgård Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva lantbruk med djurhållning, grönsaks- och bärodling, snöröjning- coh maskinutvecklingsverksamhet inom lantbruksmaskiner. Ambulerande veterinärpraktik och stationär veterenärpratik. Hästverksamhet med uppfödning och stalluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kärrbo Prästgård Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kärrbo Prästgård Aktiebolag och det är följande personer, Berglund, Sofie Kristina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ulf Birger Olov som är född 1958 och har titeln Suppleant, Nordberg, Stig Torsten som är född 1943 och har titeln Revisor, Revisionsfirma T Nordberg AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kärrbo Prästgård Aktiebolag är 556426-3266.