Frösåker Golf & Country Club AB

Västmanlands län

Information

Frösåker Golf & Country Club AB är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Frösåker Golf & Country Club AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Frösåker Golf & Country Club AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Frösåker Golf & Country Club AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1992-05-05. Men sedan 1992-01-01 så har Frösåker Golf & Country Club AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Frösåker Golf & Country Club AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-25401.

Västerås arbetar för att bolag som Frösåker Golf & Country Club AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Frösåker Golf & Country Club AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget ska bygga om och förvalta en stenlada på fastigheten Frösåker 1:8 och däri bedriva konferens och utbildningsverksamhet samt idka försäljning av reklam, jämte därmed förenlig verksamhet, allt med koppling till förekommande golf och rekreation i området.

Firmatecknare för Frösåker Golf & Country Club AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Frösåker Golf & Country Club AB och det är följande personer, Sundholm, Bo Anders som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andhagen, Jan Åke som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Grant, Nils Johan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl Erik Gustav som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ral, Christer Lennart Henry som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Gren Karlsson, Benita Gertie som är född 1954 och har titeln Suppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Valtersson, Gustaf Daniel som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Frösåker Golf & Country Club AB är 556446-7438.