Sundquist Westerberg Arkitekter AB

Västmanlands län

Information

Sundquist Westerberg Arkitekter AB är ett av många verksamheter som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Sundquist Westerberg Arkitekter AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Sundquist Westerberg Arkitekter AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Sundquist Westerberg Arkitekter AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1994-02-02. Men sedan 1995-01-01 så har Sundquist Westerberg Arkitekter AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Köpingsv. 40, 724 60, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sundquist Westerberg Arkitekter AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-350201.

Västerås arbetar för att verksamheter som Sundquist Westerberg Arkitekter AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sundquist Westerberg Arkitekter AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västmanlands län.

Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Sundquist Westerberg Arkitekter AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sundquist Westerberg Arkitekter AB och det är följande personer, Sundquist, Nils Ronny som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Westerberg Åhs, Kristina Maria som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Landerby, Nils Martin som är född 1977 och har titeln Suppleant, Åhs, Anna Ulrika som är född 1981 och har titeln Suppleant, Andrée, Carina Maria som är född 1967 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Sundquist Westerberg Arkitekter AB är 556481-8044.