Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Bolaget skall främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamhet skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Västerås så är Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Västerås arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Västerås och i Västmanlands län. Redan 1994-06-06 så skapades Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag har haft det sedan 1996-01-01.

Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1994-01-01

556488-1356 är organisationsnummret för företaget som finns i Västerås.

Just nu är Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 021-107810 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Droeser, Anna Katarina Caroline -Friis, Christopher Trap -Johansson, Jörgen Mauritz eller en av dem i förening med -Henningsson, Berth Arthur Torbjörn Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Almi Företagspartner Västmanland Aktiebolag är Henningsson, Berth Arthur Torbjörn som är född 1952 och har titeln Extern VD, Droeser, Anna Katarina Caroline som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Friis, Christopher Trap som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jörgen Mauritz som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Malinaric Korkman, Gudrun Görel I som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Parkegren, Bo Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotRöhfors, Anders Nils som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Arvidsson Älgne, Helena Maria som är född 1962 och har titeln HuvudansvarigrevisorWalldén, Olof Ragnar som är född 1940 och har titeln Lekmannarevisor.