ROSAM ADB AB

Västmanlands län

Information

ROSAM ADB AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Västerås som är den kommunen där ROSAM ADB AB finns. I Västerås så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. ROSAM ADB AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket ROSAM ADB AB har haft sedan 1997-01-01. ROSAM ADB AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till ROSAM ADB AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Rasholmsv. 12, 640 45, Kvicksund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 016-354757.

Västerås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är ROSAM ADB AB Privat, ej börsnoterat.

ROSAM ADB AB har idag 556539-7683 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för ROSAM ADB AB

Bolaget skall framställa och saluföra programvaror och utföra tjänster inom administrativ databehandling (ADB) ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I ROSAM ADB AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rosén, Sigvard Christer som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson Rosén, Anna Maria som är född 1945 och har titeln Suppleant, Törnblom, Hans Gunnar som är född 1947 och har titeln Revisor, Segebladhs Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .