Mats Gentzell Projektledning AB

Västmanlands län

Information

Mats Gentzell Projektledning AB är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Mats Gentzell Projektledning AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Mats Gentzell Projektledning AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2001-12-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Hemdalsv. 3 A, 723 34, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mats Gentzell Projektledning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som Mats Gentzell Projektledning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mats Gentzell Projektledning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolagets verksamhet är projektledningskonsult inom anläggnings-, transport-, energi- och industriprojekt och därtill hörande verksamhetsområden samt handel med värdepapper, kapitalförvaltning, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Mats Gentzell Projektledning AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Gentzell, Ingrid Lena Christine -Gentzell, Mats Egert.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mats Gentzell Projektledning AB och det är följande personer, Gentzell, Mats Egert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Gentzell, Ingrid Lena Christine som är född 1950 och har titeln Suppleant, Andersson, Anna Helena som är född 1966 och har titeln Revisor, LHA Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Mats Gentzell Projektledning AB är 556618-5459.