Fastighetsaktiebolaget Hästägaren

Västmanlands län

Information

Fastighetsaktiebolaget Hästägaren är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Fastighetsaktiebolaget Hästägaren finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fastighetsaktiebolaget Hästägaren som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2002-11-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fastighetsaktiebolaget Hästägaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som Fastighetsaktiebolaget Hästägaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fastighetsaktiebolaget Hästägaren. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fastighetsaktiebolaget Hästägaren är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fastighetsaktiebolaget Hästägaren och det är följande personer, Dahl, Sven Adam som är född 1976 och har titeln Likvidator, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Sundvall, Marie Sussanne som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Fastighetsaktiebolaget Hästägaren är 556635-4162.