Berns Holding AB

Västmanlands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Västerås och Berns Holding AB är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Berns Holding AB är ett av dem. Statusen för Berns Holding AB är att Bolaget är aktivt.

Berns Holding AB är ett Aktiebolag och skapades 2004-12-09. Det finns flera olika verksamheter i Västmanlands län som är ett stort län. Västerås där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Berns Holding AB ska trivas.

I Västerås så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall tillhandahålla förvaltnings- och managementtjänster till dotterbolag samt även idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Berns Holding AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-05-26.

Idag är Berns Holding AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Västerås.

Vill man komma i kontakt med Berns Holding AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 021-346581.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Rune, Erik Wilhelm Tomson -Turai, Erik i förening med en av -Meeths, Henrik Carl Herman -Zackrisson, Urban Gösta Ingemar.

De som är på något sätt har med Berns Holding AB är Rune, Erik Wilhelm Tomson som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Turai, Erik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Meeths, Henrik Carl Herman som är född 1980 och har titeln Suppleant, Zackrisson, Urban Gösta Ingemar som är född 1958 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Ikonen, Peter Mikael som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Berns Holding AB har 556672-0347 som sitt organisationsnummer.