Fastica 31 AB

Västmanlands län

Information

Fastica 31 AB är ett av många bolag som finns i Västerås. Det är nämligen den kommunen som Fastica 31 AB finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fastica 31 AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2006-12-07.

Fastica 31 AB som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 2006-10-24. Men sedan 2006-12-07 så har Fastica 31 AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till 721 84 Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fastica 31 AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Västerås arbetar för att bolag som Fastica 31 AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fastica 31 AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västmanlands län.

Bolaget skall förvärva, uppföra, äga och förvalta fast egendom samt förvärva och förvalta värdepapper och hyresrätter och driva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fastica 31 AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fastica 31 AB och det är följande personer, Johansson, Johan Tommie Michael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Barkman, Solveig Marie som är född 1971 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Berntsson, Jan Magnus som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Fastica 31 AB är 556713-6600.